28 marca 2016

MISTRZ ŚWIATA JUNIORÓW - wywiad z Davidem Siegelem

Cześć!
W drugi dzień świat Wielkanocnych mam dla Was obiecany wywiad z Davidem Siegelem. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Zwracam się także do Was z pytaniem. Może jest jakiś skoczek (skoczniki) z którym chcielibyście przeczytać wywiad? Oczywiście nic obiecać nie mogą, ale na pewno rozważę każdą propozcyję i spróbuje zamienić kilka słów z danych zawodnikiem. Także czekam na propozycje. :)

David Siegel ma za sobą bardzo udany sezon. Po raz pierwszy w karierze startował w zawodach Pucharu Świata. Wygrywał w Pucharze Kontynentalnym i zdobył złoto na mistrzostwach świata juniorów. Kto był kandydatem Davida Siegela do zwycięstwa w Rasnovie? Jakim słowem młody niemiecki skoczek opisał Puchar Świata w Zakopanem? Zapraszam do przeczytania mojej rozmowy z Davidem. :)


Justyna Gorzkowska: Witaj David, bardzo się cieszę, że mogę porozmawiać z nowym Mistrzem Świata Juniorów!
David Siegel: Cześć! Również jest mi bardzo miło.

JG: Zanim zostałeś Mistrzem Świata Juniorów to coś zadecydowało o tym, że wybrałeś akurat ten sport, jak wyglądały Twoje początki jako skoczka narciarskiego? 
DS: Naukę jazdy na nartach zacząłem jak miałem 5 lat. Potem zobaczyłem skocznie i spojrzałem na narciarstwo z zupełnie innej strony. Pomyślałem, że to może być coś dla mnie. Następnie oglądałem jak skaczą inni zawodnicy i rozmawiałem z trenerami. Jeden z nich mi powiedział, że jeżeli tylko chcę to mogę spróbować poskakać z nimi. Spróbowałem raz i już zostałem.

JG:  Na co liczyłeś jadąc do Rasnova? Wierzyłeś w to, że będziesz w stanie zdobyć złoty medal na Mistrzostwach Świata Juniorów? 
DS: Powiem tak, dwa tygodnie przed mistrzostwami oddawałem na prawdę świetne skoki. Liczyłem na medal, ale nie sądziłem, że uda mi się wygrać. Moim głównym faworytem do zwycięstwa był Domen Prevc, ponieważ był w niesamowitej formie i regularnie startował w Pucharze Świata. Jednak wszystko ułożyło się dla mnie perfekcyjnie i Rasnov okazał się zwycięski. Nie zdawałam sobie sprawy z tego co tam się wydarzyło. Dopiero teraz powoli to do mnie dociera. :)

JG: David, jak wspominasz swój debiut w Pucharze Świata, było to dla Ciebie szczególne, tym bardziej, że stało się to podczas Turnieju Czterech Skoczni w Twoim kraju? 
DS: To zależy jak na to spojrzeć, w Oberstdorfie nie udało mi się zakwalifikować do konkursu, ale nie zmiania to faktu, że w następnym konkursie zająłem 16. miejsce! Więc mimo wszystko, to był cudowny początek startów na najwyższym poziomie. Do tego wspaniała atmosfera, wiele fanów pod skocznią i wielu skoczków, którymi się inspiruje. Chciałem jak najdłużej cieszyć się tą atmosferą, szczególnie, że jak wspomniałaś było to w Niemczech.
JG: A ci skoczkowie, którymi się inspirujesz to.. ?
DS: Zdecydowanie Peter Prevc, Severin Freund i Kamil Stoch.

JG: Spodziewałeś się, że w tym sezonie zadebiutujesz w Pucharze Świata? 
DS: Nie, wcale się tego nie spodziewałem, dlatego byłem bardzo szczęśliwy, kiedy dostałem taką szansę, szczególnie, że stało się to podczas Turnieju Czterech Skoczni. Byłem bardzo podekscytowany panującą podczas niego atmosferą i swoim pierwszym startem.

JG: W tym sezonie udało Ci się wygrać trzy konkursy z cyklu Pucharu Kontynentalnego. Były to dla Ciebie szczególnie ważne momenty? 
DS: Zdecydowanie tak! W moim wieku, czyli w sumie na początku kariery każdy taki sukces jest bardzo ważny. Te zwycięstwa były nowym doświadczeniem dla mnie i dały mi wiele dodatkowej motywacji do dalszych treningów. 

JG: Jeśli o początku kariery mowa, to jakiś masz cele, marzenia z nią związane?
DS: Bardzo chciałbym w przyszłości wystartować na igrzyskach olimpijskich. To chyba dla mnie najważniejsze, ale bardzo mi się marzą także loty, w których będę w stanie osiagnąć odległości ponad 220 metrowe.

JG: Startowałeś zarówno w zawodach Pucharu Świata, jak i Pucharu Kontynentalnego. Jaka jest różnica pomiędzy tymi zawodami?
DS: Różnica jest dość zauważalna. Na pewno na zawodach Pucharu Kontynentalnego jest mniej kibiców i ogólnie te zawody są takie ,,mniejsze''. Natomiast Puchar Świata to media, wywiady, kamery, wielu fanów skoków i taka cała oprawa tych zawodów.

JG: Skoki narciarskie to sport, którego większość z nas nigdy nie doświadczy. Powiedz mi David co czujesz kiedy przed startem siedzisz na belce startowej i jakie to uczucie, gdy się jest w powietrzu? 
DS: Kiedy jestem na belce startowej, jestem bardzo skoncentrowany. Zawsze mam w pamięci co muszę zrobić i staram się wykonać to podczas skoku. Natomiast w locie po prostu cieszę się byciem w powietrzu i prędkością. To wszystko jest nie do opisania! 

JG: Przyglądałam się wielokrotnie zawodnikom z Niemiec i mam wrażenie, że jesteście zgraną dużyną. Jak Ty to widzisz? Faktycznie tak jest? 
DS: Drużyna niemiecka jest świetną drużyną. Atmosfera jest na prawdę bardzo dobra. Świetnie się ze sobą bawimy. Dzięki temu bardzo lubię podróżować z chłopakami z zespołu, a to ważne, bo wiadomo, że tych podróży jest dużo. Takie dobre relacje i atmosfera są bardzo ważne, ponieważ spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu.

JG: Oprócz tego, że jesteś skoczkiem narciarskim pracujesz w niemieckiej policji. Jak łączysz pracę ze sportem? 
DS: Właściwie to nie do końca pracuje :D. W policji jestem na praktykach. Tego lata czeka mnie bardzo dużo egzaminów.

JG: Jeśli masz chwilę dla siebie to co lubisz robić?
DS: Bardzo lubię słuchać muzyki i.. pewnie nie będę oryginalny grać w piłkę nożną.

JG: Na koniec coś o moim kraju. Startowałeś także w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem. Wielu skoczków uważa te zawody za najlepsze w całych kalendarzu Pucharu Świata. A jakie Ty masz wspomnienia z zawodów w Polsce? 
DS: Zakopane to super atrakcja! Jestem dumny z polskich fanów, robią cudowną atmosferę. Bardzo się cieszę, że mogłem tam startować, mam nadzieję, że nie po raz ostatni. 

JG: David bardzo Ci dziękuje, mam nadzieję, że to nie była nasza ostatnia rozmowa. :) 
DS: Ja również bardzo dziękuje, do zobaczenia gdzieś na zawodach!


David Siegel has had a very successful season . For the first time in his career he competed in the World Cup . He won the Continental Cup and won gold at the World Junior Championships. Who was David Siegel's candidate to win to in Rasnov? What word did young German ski jumper use to describe the World Cup in Zakopane? I would like to invite you to read my conversation with David.

Justyna Gorzkowska: Hi David! I'm so glad that I can talk with a new Junior World Champion
David Siegel: Hello! I'm also very pleased.

JG: Before you became the Junior World Champion there must have been that something decided that you chose this particular sport. What were your first steps as a ski jumper like? How did it all begin?
DS: I started to learn skiing when I was 5 years old. Then I saw a hill on the other side of the pists. We watched some jumpers and talked to the trainer. He said that I could practise with them if I wanted. One of them told me that I could try if I wanted, so I tried once and became a ski jumper.

JG: What were you looking forward to on the way to Rasnov? Did you believe in that you will be able to win the gold medal at the World Junior Championships?
DS: I'll say this , two weeks before the championships i did really great jumps . I hoped for a medal , but I didn't  think I could win. My main favorite to win was Domen Prevc because he was in an incredible form and regularly competed in the World Cup . But everything worked out perfectly for me and Rasnov proved victorious . I didn't  realize what happened there . Only now it slowly comes to me.

JG: David , how do you recall your debut in the World Cup , it was special to you , especially that it happened during the Four Hills Tournament in your country?
DS: It depends on how you look at it . In Oberstdorf I failed to qualify for the competition , but it doesn't change the fact that in the next competition I took the 16th place! So after all, it was a wonderful beginning to start at the highest level. And this amazing atmosphere, many fans of the hill and many athletes of who I get inspired. I wanted to enjoy the atmosphere as long as possible, especially because as you said it was in Germany.

JG: And those jumpers, who you get inspired by.. ?
DS: For sure Peter Prevc, Severin Freund and Kamil Stoch.

JG: Did you expect that your World Cup debiut will be in this season?
DS: No, I didn't expect , so I was very happy when I got the chance, especially because it happened during the  Four Hill Tournament . I was very excited about the prevailing atmosphere and my first start.

JG: This season you managed to win three competitions of the Continental Cup series. These were particularly important moments for you ?
DS: Definitely yes! At my age, so at the beginning of the career each success is very important. These victories were a new experience for me and gave me a lot of extra motivation for further training.

JG: If we are talking about beginnings of your career, tell me, what are your dreams and goals related to your sports career?
DS: In the future I would like to to start at the Olympics. This is probably the most important for me , but I really dream of the flight , in which I will be able to reach a distance of over 220 meters.

JG: You started in both the World Cup and Continental Cup. What is the difference between these kinds of competitions ?
DS: The difference is quite noticeable. For sure, the Continental Cup is fewer fans and generally those kind od competitions are ,,less''. While the World Cup is the media , interviews , cameras, many fans jumping and the whole setting of these competition.

JG: Ski jumping is a sport which the most of us will never experience. David tell me, what do you feel when you are sitting on the start gate and how does it feel when one is in the air?
DS: When I'm on the start gate, I am really focused. I always have in mind what I have to do and try to do it during the jump. While in a flight I'm just glad of being in the air and feeling the speed. All this is indescribable!

JG: Many times I watched athletes from Germany and I have the impression that you are harmonious team . How do you see it? In fact, this is so?
DS:  The German team is a great team. The atmosphere is really very good.
It is great to have fun together. As a result, I really like to travel with the guys from the team, and this is important, because you know that we travel a lot. Such a good relationship and atmosphere are very important because we spend together a very long time.

JG: Apart from the fact that you are a ski jumper, you also work in the German police. How do you combine work with sports ?
DS: Actually, this isn't  the real work :D I'm having an apprenticeship in the police. This summer I'm going to take a lot of exams.

JG: If you have a moment for yourself, what do you like doing?
DS: I really like listening to music.. and for sure it isn't original, I like playing football :D

JG: At the end of the interview something about my country. You also started in the World Cup in Zakopane . Many athletes consider the competition for the best in the whole of the World Cup calendar. And what memories do you have about the competition in Poland?
DS: Zakopane is a great attraction! I am proud of Polish fans, they make a wonderful atmosphere. I am very glad that I could start there, I hope not the last.

JG: David, thank you so much. I hope that it was not our last conversation.
DS: Thank you too. See you one day on the hill! :)


16 komentarzy:

 1. Super wywiad :) Oby więcej takich! :D

  OdpowiedzUsuń
 2. Gratulacje - świetny wywiad ;)
  Ja chętnie przeczytałabym wywiad z Domenem albo Cene Prevcem ;)

  OdpowiedzUsuń
 3. Gratuluję ;) ja również z chęcią przeczytałabym wywiad z kimś z rodziny Prevców ;)

  OdpowiedzUsuń
 4. Super wywiad! Ja z chęcią przeczytałabym z kolei wywiad z jakimś Polakiem. Zapraszam do mnie:
  http://morethanskijumping.blogspot.com/2016/03/17-richard-freitag.html

  OdpowiedzUsuń
 5. Świetny wywiad
  Ja również bardzo chętnie przeczytałam bym wywiad z Cene lub Domenem, albo z jakimś Norwegiem ☺

  OdpowiedzUsuń
 6. Świetny wywiad
  Ja również bardzo chętnie przeczytałam bym wywiad z Cene lub Domenem, albo z jakimś Norwegiem ☺

  OdpowiedzUsuń
 7. Jeszcze mi przychodzi do głowy Phillip Sjoeen, Daniel Andre Tande i Andrzej Stękała ;)

  OdpowiedzUsuń
 8. Gratki ! :)
  http://jackautographspl.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 9. Bardzo fajny wywiad ;) ja np bardzo chetnie bym przeczytala wywiad z Andreasem Schulerem albo moze Pascalem Kaelin ;)

  OdpowiedzUsuń
 10. Gratulacje :)
  http://autografy-adriana-arka.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 11. Gratulacje! Swietny wywiad.
  Ja z checia przeczytalbym wywiad z Andrzejem Stekałą albo Domen Prevcem :)

  OdpowiedzUsuń
 12. wow świetny wywiad! gratuluję :)

  OdpowiedzUsuń
 13. Fajny wywiad ja tak jak większość osób chętnie przeczytalbym wywiad z Prevcem

  OdpowiedzUsuń
 14. Super wywiad :) . Ja bym przeczytała z jakimś Polakiem :)

  OdpowiedzUsuń
 15. Czekałam niecierpliwie na jakiś wywiad z Davidem! Jest świetny :) Już kilkukrotnie go przeczytałam. Co do pytania to fajnie byłoby gdyby udało Ci się zrobić wywiad chociażby z jakimś Szwajcarem - np. Pascalem Kaelinem :)
  http://ski-jumping-polska.blogspot.com/2016/03/71-adam-maysz.html

  OdpowiedzUsuń